Korzystanie z Wiki


Wiki to platforma do wspólnej pracy nad projektami. Zasady jej działania są proste.

 • Tekst jest pisany i zapisywany.
 • Póxniej każdy może ten tekst przeczytać. Jeśli osoba ta chce wprowadzić jakiś zmiany, coś dodać, może wybrać 'Edytuj' i to zrobić.
 • Po zapisaniu zmian, nowa wersja jest dostępna dla wszystkich.


Z wiki jest również możliwe dodanie nowej strony lub linku do istniejącej już strony.

 • Link jest tworzony za pomocą WikiWord. Jest to jedno słowo zawierające przynajmniej dwie wielkie litery. Jeśli strona z taka nazwą już istnieje, zostanie automatycznie zlinkowana, jeśli nie, zostanie wyświetlony znak zapytania.
 • Kliknięcie na ten znak zapytania otworzy nową, pustą stronę o nazwie klikniętego WikiWord gotową do edycji.Formatowanie Wiki

Paragrafy

 • oddzielaj paragrafy pustymi liniami (tzw. podwójna interlinia)
 • uzyj trzech znaków procentu %%% aby wymusić koniec linii
 • jeśli przygotowałeś tekst ze spacjami i tabulatorami, powstaną odpowiednie wcięcia

!! Nagłowki

 • wstaw znak wykrzyknika ! na początku linii aby stworzyć mały nagłowek
 • !! dla średniego
 • !!! dla dużych nagłówków

Styl tekstu

 • jeśli chcesz wyróżnić tekst, wstaw go pomiędzy dwa apostrofy '', co zwykle daje kursywę.
 • tekst staje się pogrubiony za pomocą dwóch podkreśleń _ _ (lub gwiazdek **)
 • aby stworzyć duży tekst, wstaw go pomiędzy znaki ##
 • możesz też uzyskać mniejszy tekst używając wstawiając go pomiędzy ľ ľ
 • tekst zapisany czcionką maszynową uzyskasz wstawiając go pomiędzy znaku równa się = =

Listy

 • zacznij listę gwiazdką * aby rozpocząc listę
 • użyj # aby lista była numerowana
  1. możesz tworzyć listy zagnieżdżone
  2. listy zagnieżdżone powstają po dodaniu kolejnej gwiazdki * lub znaku #

Linki

 • wystarczy wstawić WikiWord aby stworzyć link
 • wstaw tekst pomiędzy [kwadratowe nawiasy] aby stworzyć link w ramach WikiWikiWeb, który nie składa się z WikiWord
 • każdy poprawny adres (zaczynający się od http://), jak http://www.cneb.pl/ w treści stanie się klikalny automagicznie.
 • wstaw adres www lub WikiWord w kwadratowe nawiasy aby przypisać do linku tytuł za pomocą znaków cudzysłowia lub |
  • [tytuł | http://cneb.pl]
  • [WikiWord "tytuł"] lub ["tytuł" WikiLink]
 • jeśli nie chcesz WikiWord lub adresu http:// (lub [czegokolwiek] w kwadratowych nawiasach) aby stał się linkiem po prostu poprzedź go wykrzyknikiem lub tyldą
  • !BezLinku, ~BezLinku
  • ![bez linku], !http://bezlinku.org/

Tabele za pomocą |

| po prostu wstaw treść | pomiędzy znak | pionowej kreski |
| aby stworzyć | tabelę |
| przeglądarki | zwykle opuszczają | brakujące komórki |

Zawsze wstaw pustą linię przed i po tabeli, aby znalazła się w osobnym paragrafie.

Obrazki

 • aby zamieścić obrazek, wstaw adres http:// pomiędzy kwadratowe nawiasy, np. [http://www.cneb.pl/_img/biznes.jpg]
 • możesz też uzyć narzędzia do przesyłania obrazów.

Więcej informacji

Wiki ma więcej możliwości. Sprawdź Stronę Domową Erfurt Wiki aby uzyskać więcej informacji.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English