Rodzaje Wiki

Są trzy rodzaje Wiki: Nauczyciel, Grupy, Student. W dodatku, tak jak w przyadku innych modułów Moodle, Wiki ma tryby grupowe: Bez grup, Oddzielne grupy, Widoczne grupy. Daje to matrycę 9 możliwości:

Bez grup Oddzielne grupy Widoczne grupys
Nauczyciel Jest tylko jedno wiki, które tylko nauczyciel może edytować. Studenci mogą czytać strony. Każda grupa ma jedno wiki, ale tylko nauczyciel może je edytować. Studenci widzą wiki tylko swojej grupy. Każda grupa ma jedno wiki, ale tylko nauczyciel może je edytować. Studenci widzą wiki dowolnej grupy.
Grupy Jest tylko jedno wiki. Nauczyciel i studenci mogą je czytać i edytować.. Każda grupa ma swoje wiki. Studenci mogą czytać i edytować wiki swojej grupy. Każda grupa ma swoje wiki. Studenci mogą edytować wiki swojej grupy. Mogą też czytać wiki dowolnej grupy.
Student Każdy student ma swoje wiki. Tylko on i nauczyciel mogą je edytować i czytać. Każdy student ma swoje wiki. Tylko on i nauczyciel mogą je edytować. Dodatkowo studenci jego grupy mogą je czytać. Każdy student ma swoje wiki. Tylko on i nauczyciel mogą je edytować. Dodatkowo studenci dowolnej grupy mogą je czytać.
Jeśli tryb grupowy nie został wymuszony przez ustawienia kursu, można to zmieniać po stworzeniu wiki za pomocą ikon na stronie głównej kursu.
  • Nauczyciel może edytować dowolne wiki w prowadzonym przez siebie kursie.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English