Plik pakietu

Pakiet jest plikiem z rozszerzeniem zip (lub pif) i zawiera pliki definicji kursu AICC lub SCORM.

Pakiet SCORM musi zawierać w sobie pliki o nazwie imsmanifest.xml który definiuje strukturę kursu SCORM, lokalizację zasobów i wiele innych rzeczy.

Pakiet AICC jest określany przez kilka plików (od 4 do 7) z określonymi rozszerzeniami. Poniżej znajdziesz oznaczenia rozszerzeń:

  • CRS – Plik Opisu Kursu
  • AU – Plik Jednostki Zadaniowej
  • DES – Plik Opisowy
  • CST – Plik Struktury Kursu
  • ORE – Plik Zależności Obiektywnych (opcjonalny)
  • PRE – Plik Założeń Wstępnych (opcjonalny)
  • CMP – Plik Wymogu Ukończenia (opcjonalny)

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English