cena maksymalna

Jeśli wybierzesz jedną z trzech ostatnich metod oceniania (Najwyższa, Średnia, Zsumowana) to ustawienie zdefiniuje ocenę maksymalną wyświetlaną na stronie ocenianie.

Tak jak w każdym innym przypadku w Moodle także tutaj wartość maksymalnej oceny możesz wybrać z zakresu od 1 do 100.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English