Tryb umożliwienia przeglądania

Jeśli ta opcja ustawiona jest na TAK (domyślnie), strona poglądowa SCORM/AICC wyświetli przycisk przeglądanie.

Student może wybrać tryb przeglądania lub tryb normalny/poglądowy.

Jeśli SCO zostanie zakończone w trybie przeglądania zostanie przedstawione za pomocą Przeglądane ikony przeglądnie.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English