Pytania typu prawda/fałsz

Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wybiera spośród dwóch opcji: Prawda lub Fałsz.

Włączenie funkcji udzielania informacji zwrotnej spowoduje, że po wybraniu odpowiedzi na pytanie quizu wyświetlona zostanie odpowiednia informacja zwrotna. Przykładowo, jeżeli poprawną odpowiedzią jest "Fałsz", a respondent wybierze odpowiedĽ "Prawda" (czyli odpowie nieprawidłowo), wyświetlony zostanie komunikat dla odpowiedzi "Prawda".

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English