Każda nowa próba na podstawie poprzedniej

Jeżeli dozwolone są wielokrotne próby, a ta opcja ustawiona jest na Tak, wtedy każda nowa próba już zawiera rozwiązania z poprzedniej próby. Pozwala to na uzupełnienie quizu w kilku podejściach.

Aby za każdą próbą pokazać nienaruszony quiz, wybierz Nie dla tego ustawienia.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English