Zestawy danych do pytań

Zestaw danych jest kolekcją danych używanych do tworzenia pytań (takich jak pytania typu Obliczono), które są wstawiane w pola zmiennych pytania.

Możesz stworzyć "prywatny" zestaw danych dla konkretnego pytania lub zestaw "wielokrotnego użytku", który może być użyty do wszystkich pytań danej kategorii.

W trakcie tworzenia pytania z pomocą zestawu danych, będziesz musiał przejśc przez dwie strony.

Pierwsza strona pozwoli Ci przypisać konkretny zestaw danych, który wypełni zmienne pytania.

Druga strona pozwoli Ci dodać lub usunąć zestawy numerów w zestawie danych. Numery użyte w tym konkretnym pytaniu zostaną wybranze z zestawu.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English