Pytania numeryczne

Z perspektywy studenta, pytanie numeryczne przedstawia się jak Pytania do krótkiej odpowiedzi.

Różnica polega na tym, że pytania numeryczne mogą posiadać dozwolony błąd. Pozwala to na ustawienie ciągłego zakres odpowiedzi.

Na przykład, jeżeli odpowiedĽ wynosi 30 z dozwolonym błędem wynoszącym 5, wtedy każda wartość z przedziału 25-35 zostanie uznana za poprawną.

Odpowiedzią na pytanie numeryczne może być też ciąg znaków nienumerycznych, w których wielkość znaku jest pomijana. Może to zostać użyte w sytuacji, gdy odpowiedzią na pytanie numeryczne jest N/A (nie wiadomo), +niesk, -niesk, NaN (nie-liczba) itd.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English