Pytania wielokrotnego wyboru

Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) odowiadający wybiera z kilku proponowanych odpowiedzi. Są dwa rodzaje pytań wielokrotnego wyboru - z jedną poprawną odpowiedzią i z wieloma poprawnymi odpowiedziami.

W przypadku pytań pierwszego typu wybrać można tylko jedną odpowiedĽ. Punktacja tego typu pytań zasadniczo powinna być dodatnia.

W przypadku pytań drugiego typu wybrać można jedną lub więcej odpowiedzi. Każda z proponowanych odpowiedzi może mieć dodatnią albo ujemną punktację, przez co zaznaczenie WSZYSTKICH odpowiedzi nie będzie oznaczało zdobycia maksymalnej liczby punktów. Jeżeli dla danego pytania łączna liczba zdobytych punktów jest ujemna to za to pytanie zostanie przyznane zero punktów. Uwaga: możliwe jest ułożenie pytań, za które można uzyskać ocenę ponad 100%.

Każda odpowiedĽ (poprawna albo nie) powinna zawierać informację zwrotną, która zostanie wyświetlona przy wybranej przez respondenta odpowiedzi (jeżeli quiz jest skonfigurowany tak aby informacje zwrotne były udzielane).

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English