Ocena maksymalna

Wszystkie oceny dostosowane są proporcjonalnie do ustalonej przez Ciebie oceny maksymalnej za dany quiz.

Przykładowo, możesz ustalić, że ocena maksymalna wynosi 20 ponieważ ocena za quiz stanowi 20% oceny za cały kurs.

Oznacza to, że nawet jeżeli quiz składa się z 10 pytań, za które można uzyskać łącznie 50 punktów, to wszystkie oceny zostaną proporcjonalnie przeskalowane w taki sposób, by maksymalna ocena za quiz wyniosła 20.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English