Metoda oceniania

Jeżeli dozwolone są wielokrotne próby rozwiązania quizu, to istnieją różne sposoby wykorzystania ocen za poszczególne próby do obliczenia ostatecznej oceny za rozwiązanie quizu.

Ocena najwyższa

    Oceną ostateczną jest najwyższa (najlepsza) ocena spośród wszystkich ocen za poszczególne próby.

Ocena średnia

    Oceną ostateczną jest średnia ocen za wszystkie próby.

Ocena pierwsza

    Oceną ostateczną jest ocena za pierwszą próbę rozwiązania (inne próby są zignorowane).

Ocena ostatnia

    Oceną ostateczną jest ocena przyznana za ostatnią próbę rozwiązania.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English