Próby rozwiązania quizu

Studentom można umożliwić wielokrotne podchodzenie do rozwiązywania quizu.

Dzięki temu quiz stanie się działaniem wspomagającym proces uczenia się, a nie tylko narzędziem do oceny studenta.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English