Opcje analiz

Możesz decydować które podejścia do quizu zostaną zaliczone do procesu analizy, poprzez ustawienie następujących parametrów:

Selekcje podejść:

Może okazać się użyteczna analiza pojedynczego podejścia do quizu dla każdego użytkownika. Może to być podejście z najwyższym ogólnym wynikiem, pierwsze lub ostatnie. Można również zastosować kombinacje danych ze wszystkich podejść dla celów analizy globalnej.

Odrzucenie najniższych wyników:

Czasami użytkownicy tylko przeglądają quiz, zapoznają się z nim, lecz nie zamierzają do niego podchodzić. Jest wówczas zrozumiałym że takie próbne podejścia generują niskie wyniki. Takie podejścia mogą zostać wyeliminowane z analiz poprzez ustawienie dolnego limitu dla wyników podczas analizy podejść. Ten limit jest określany procentowo (0-100), jako procent maksymalnego wyniku możliwego do uzyskania w quizie.

Wielkość strony:

Wybierasz ile pytań ma zostać wyświetlonych na jednej stronie na ekranie.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English