Ściąganie analiz

Może zaistnieć potrzeba ściągnięcia danych wyświetlanych w tabeli na ekranie dla dalszych analiz. Można wówczas wybrać pomiędzy trzema dostępnymi formatami plików.
W każdym przypadku dane będą prezentowane jako tabela z odpowiednim tytułem tak jak to widać na ekranie. Jeśli tabela jest podzielona na strony, dane z wszystkich stron będą ściągnięte i zapisane w pojedynczym pliku.

Format arkusza kalkulacyjnego Excel::

Zostanie zapisane jako dokument arkusza kalkulacyjnego .xls.

Format edytora Open Office:

Dane będą prezentowane w tabeli jako dokument tekstowy Open Office.sxw. ten format jest dostępny jedynie jeśli masz zainstalowaną bibliotekę PHP Writer w katalogu /moodle/lib .

Format tekstowy:

W tym przypadku dane będą prezentowane jako zwykły plik tekstowy. Każdy wiersz w tabeli będzie oddzielony tabulatorem.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English