Ograniczona w czasie

Można ograniczyć czas trwania lekcji. Studenci widzą licznik a czas trwania lekcji jest zapisywany w bazie danych. Dzięki możliwości JavaScript, licznik czasu nie wyrzuca studenta z lekcji po upływie określonego czasu trwania lekcji, jednak nie liczy opowiedzi udzielonej po tym czasie. Czas w bazie danych jest sprawdzany za każdym razem gdy student zatwierdzi odpowiedź

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English