Powtórzenie lekcji

Ten parametr determinuje czy student może powtórzyć lekcje czy nie. Warto skorzystać z tej opcji, jeśli określona lekcja jest istotna dla całego kursu.

Wybór tego parametru powoduje, że oceny wyświetlone na stronie ocen, będą najlepszymi ocenami uzyskanymi ze wszystkich podejść do danej lekcji. Jednakże, wybór opcji Analiza pytań zawsze bierze pod uwagę tylko oceny za pierwsze podejście do pytania.

Domyślnie parametr ten ustawiony jest na Tak.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English