Typy pytań

Oto typy pytań, które można aktulanie znaleĽć w module Lekcja:

 1. Wielokrotny wybór Jest to domyślny typ pytań, który pozostaje najbardziej popularnym typem pytań. Poprawna odpowiedĽ przeniesie studenta do dalszej fazy lekcji, natomiast zła odpowiedĽ spowoduje powrót do poprzedniej lekcji. Złe odpowiedzi są czasem określane jako odpowiedzi mylące i to właśnie od nich często zależy jakość pytania.

  Każda odpwiedĽ może mieć przypisaną informację zwrotną. Jeśli takowa nie zostanie zdefiniowana wówczas pojawi się domyślna: "To jest poprawna odpowiedĽ " lub "To jest błędna odpowiedĽ".

  Można też wybrać opcję w której jest więcej niż jedna poprawna odpowiedĽ w pytaniach wielokrotnego wyboru. Różne poprawne odpowiedzi mogą skutkować różnymi informcjami zwrotnymi które będą przesyłane studentom. Studenci mogą być także przeniesieni do przodu do różnych części lekcji w zależności od ich odpowiedzi. Jednakże, w tym wariancie oceny studentów nie ulegną zmianie t.j. niektóre odpowiedzi nie są bardziej poprawne od innych czy więcej warte. Może być również tak, że wszystkie odpowiedzi są poprawne i przeniosą one studenta do różnych części lekcji w zależności od wybranej odpowiedzi.

  Moodle zawiera wariant pytań wielokrotnego wyboru, który nazywa się "Wielokrotne pytania i odpowiedzi ". Ten typ pytań wymaga od studenta zaznaczenia wszystkich poprawnych odpwiedzi z danego zestawu. Pytanie może ale nie musi podpowiedzieć studentowi ile poprawnych odpowiedzi znajduje się w zestawie n.p. "Wybierz dwóch prezedyntów Francji z poniższej listy". Aby wybrać tą opcje pytań trzeba zaznaczyć okienko Opcja pytania.

  Podobnie jak wcześniej poprawne odpowiedzi przeniosą studenta do następnej części materiału a błędne pozostawią na danej stronie lub cofną. W przypadku większej ilości poprawnych odpowiedzi student powinien być przeniesiony do jednej strony. Jeśli lekcja nie zostanie tak skonstruowana nauczyciel zostanie ostrzeżony o tym fakcie. Poprawna informacja zwrotna powinna być wyświetlona tylko po poprawnej odpowiedzi na pierwsze pytanie z listy a negatywny komentarz po złej odpowiedzi. Informacje zwrotne dotyczące innych odpowiedzi są ignorowane.

 2. Krótka odpowiedĽ The student is prompted for a short piece of text. This is checked against one or more answers. Answers can be either correct or wrong. Each answer can optionally have a response. If no response is entered for an answer then the default reponse "That's the Correct Answer" or "That's the Wrong Answer" is shown to the student. If the text entered does not match any of the answers the question is wrong and the student is shown the default wrong response.

  By default the comparisons ignore the case of the text. There is an option to make the comparisons case sensitive.

 3. Prawda/Fałsz The answer to this type of question only has two options, true or false. The student is prompted to choose which is the correct option. This type of question is basically a Multichoice question with just two choices.

 4. Pasujące (dopasuj odpowiedĽ) To są bardzo ciekawe i elastyczne typy pytań. Składają się z listy terminów lub zdań które muszą zostać poprawnie połączone z inną listą. Dla przykładu można nakazać połączenie listy stolic krajów z listą krajów. Przy zachowaniu należytej uwagi można też powtarzać terminy w listach.

  Terminy które zostaną wpisane do pierwszego okienka tekstowego znajdą sie w okienku Odpowiedzi a te które mają się znaleĽć w drugiej liście powinny być wpisane do okienka Informacje zwrotne. Po utworzeniu w ten sposób pojawi sie dużo bardziej przejrzyste nazewnictwo tych pytań. Kiedy student dobrze połączy terminy wówczas zostanie przeniesiony do strony określonej w pierwszej odpowiedzi. W przypadku negatywnego połączenia zostanie przeniesiony sprecyzowanej w drugiej odpowiedzi. Ten typ pytań nie umożliwia tworzenia informacji zwrotnych dostosowanych do potrzeb użytkownika. Student zostanie poinformowany o tym ile dopasowań jest poprawnych lub czy wszystkie dopasowania są poprawne.

  W przeciwieństwie do pytań wielokrotnego wyboru gdzie odpowiedzi są wyświetlane losowo, w przypadku tego typu pytań pierwsza lista ma zachowany oryginalny układ pytań. To pozwala na ułożenie "uporządkowanych" pytań n.p. " Ułóż poniższą listę nazwisk w porządku urodzin zaczynjąc od najwcześniej urodzonego:" z listami 1., 2., 3., 4. i Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin. Druga lista zostanie oczywiście pomieszana zanim zostanie użyta w pytaniu.

 5. Numeryczne Ten typ odpowiedzi wymaga liczbowej odpowiedzi. W swej najprostszej postaci wymaga wskazania tylko jednej odpowiedzi. Dla przykładu: ile jest 2 + 2? i po odpowiedzi 4 student zostanie przeniesiony do odpowiedniej części lekcji. Jednakże, lepiej jest określić zakres liczb a to dlatego, że w wyniku porównań pojedynczej liczby zaokrąglenia dokonane przez Moodle system mogą wskazać różne odpowiedzi. Dla przykładu, odpowiedĽ na pytanie ile jest 10 dzielone przez 3 lepiej dać odpowiedĽ "Minimum:Maximum", tzn. dwie wartości oddzielone od siebie dwukropkiem (:) n.p. jeśli wpiszemy 3.33:3.34 wówczas odpwiedzi takie jak 3.33, 3.333, 3.3333... będą uznane za poprawne odpowiedzi. "Złe" odpowiedzi zawierają 3.3 (mniej niż minimum) i 3.4 (większe niż maksimum).

  W tym typie odpowiedzi możliwe jest więcej niż jedna poprawna odpowiedĽ i odpowiedzi mogą być albo pojedynczymi wartościami albo ich parami. Zauważ, że odpowiedzi są sprawdzane w porządku OdpowiedĽ 1, OdpowiedĽ 2... tak więc trzeba uważać przy konstruowaniu informacji zwrotnych. N.p. odpowiedĽ na pytanie "Kiedy urodził się Larkin?" mógłaby mieć pojedynczą wartość 1922 lub zakres odpowiedzi 1920:1929 lub lata 20-ste, jako mniej dokładne odpowiedzi. W tym też porządku te odpowiedzi są testowane. Pierwsza odpowiedĽ mogłaby zawierać informację zwrotną "Dokładnie tak" podczas gdy druga informacja zwrotna mogłaby zawierać bardziej dostosowane zdanie n.p."Blisko, wskazałeś poprawną dekadę"

  Można wskazać błędne odpowiedzi, ale powinno się to zrobić dopiero po poprawnych odpowiedzi. Odwołując się do wcześniejszego przykładu, odpowiedĽ na pytanie 10/3 które brzmiałoby 3.4 (zła odpowiedĽ) powinno zostać umiejscowione po poprawnej odpowiedzi. To jest najpierw 3.33:3.34 a potem dopiero 3:4 (zła odpowiedĽ ale nie ewidentnie zła odpowiedĽ!).

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English