Minimalna liczba pytań w lekcji

Gdy lekcja zawiera jedną lub więcej Tabelę Wątków, nauczyciel musi ustalić ten parametr. Jego wartość ustala dolny limit liczby pytań widocznych gdy ocena jest obliczana. Nie wymusza to na studentach odpowiadania na zbyt wiele pytań.

Jeśli wybierzesz np. 20, system upewni się, że ocena zostanie wystawiona dopiero, gdy student zobaczy przynajmniej tą liczbę pytań. Bez tego parametru student, który odpowiedziałby np. na wszystkie 5 pytań jednego wątku, otrzymałby 100% oceny. Z parametrem ustawionym na 20, ocena ta wyniosłaby 25%.

Jeśli ten parametr jest w użyciu, opis lekcji powinien zawierać tekst w rodzaju:

W tej lekcji oczekuje się od Ciebie podejścia do przynajmniej n pytań. Możesz przejść więcej, jeśli chcesz. Jeśli jednak podejdziesz do mniej niż n pytań, Twoja ocena zostanie policzona tak, jakbyś podszedł do n pytań i nie odpowiedział na brakujące.

Oczywiście "n" zamieniasz na wybrany parametr.

Gdy ustawisz ten parametr, student będzie wiedział do ilu pytań podszedł i ile mu jeszcze zostało.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English