Limit czasu

Liczba minut określająca czas trwania zadania

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English