Ilość stron (kart) do pokazania

Ten parametr stosuje się tylko do lekcji typu Flash Card. Domyślna wartość to 0, co oznacza, że wszystkie strony (karty) są widoczne. Wskazanie liczby wyższej niż 0 wyświetli żądaną liczbę stron. Po wyświetleniu żądanej liczby stron, nastąpi zakończenie lekcji i student zobaczy swoją ocenę.

Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na wartość wyższą niż ilość stron danej lekcji, wówczas koniec lekcji nastąpi po pokazaniu wszystkich stron.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English