Maksymalna liczba podejść studenta

Ten parametr określa maksymalną liczbę podejść do odpowiadania na jakiekolwiek z pytań lekcyjnych. W przypadku pytań, które nie zawierają odpowiedzi, wartość ta stanowi "wentyl bezpieczeństwa", który i tak pozwoli przejść do następnej strony.

Domyślna wartość wynosi 5. Niższa wartość może zniechęcić studenta do przemyślenia pytań. Z kolei zbyt wysoka wartość może skutkować frustracją. Ustawienie tego parametru na 1 daje studentowi tylko jedną szansę by odpowiedzieć na pytanie.

Parametr ten ma globalny zasięg i znajduje zastosowanie do wszystkich pytań lekcyjnych bez względu na ich typ.

Parametr ten nie dotyczy nauczyciela. W tym sensie, nauczyciel może próbować wielokrotnie odpowiadać na pytania. Założeniem jest bowiem, że nauczyciel zna odpowiedzi na pytania!

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English