Maksymalna liczba odpowiedzi

Ten parametr określa maksymalną liczbę odpowiedzi, którą może zasugerować nauczyciel. Domyślna wartość to 4, ale jeśli używane są tylko pytania typu PRAWDA/FAŁSZ wówczas sensownym byłoby ustawienie tej wartości na 2.

Można bezpieczenie zmieniać ten parametr bez względu na zmieniającą się zawartość lekcji.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English