Ocena

To maksymalna ocena, która może być przyznana na danej lekcji. Wartość ta waha się między 0 i 100% i może być zmieniona w każdej chwili podczas trwania lekcji. Zmiana ta będzie natychmiast widoczna na stronie i odpowiednio wpłynie na oceny studentów.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English