Włączanie automatycznego linkowania wpisu

Włącznie tej opcji spowoduje automatyczne linkowanie każdego użycia danego terminu w treści składowych kursu.

Jeśli nie chcesz aby w treści składowej dane słowo nie został zlinkowane do wpisu w słowniku, umieść je w znacznikach <nolink> i </nolink>

Aby móc włączyć tą opcję, linkowanie musi być włączone w opcjach słownika.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English