Wygląd słownika

Ten parametr określa sposób w jaki definicje zostaną zaprezentowane w słowniku. Możliwe są następujące sposoby prezentacji:

Prosty słownik:
Przypomina klasyczny słownik. Autorzy nie są uwidocznieni a załączniki schowane są za linkami.
Ciągły:
Pokazuje terminy jeden po drugim bez żadnych przerw oprócz edycyjnych ikon.
Pełen z autorami:
Pokazuje terminy wraz z danymi autora w sposób podobny do forum. Załączniki schowane sa za linkami.
Pełen bez autorów:
Format podobny do poprzedniego z tym, że nie zawiera informacji o autorach.
Encyklopedia:
Taki jak "Ciągły z autorami" ale załączniki są wyświetlone w tekście.
Często zadawane pytania (FAQ):
Użyteczny przy wyświetlaniu "Często zadawanych pytań (FAQ). Automatycznie kategoryzuje terminy definiowane i definicje jako pytania i odpowiedzi.

Administratorzy Moodle'a mogą utworzyć nowe formy wyświetlenia słownika:

  1. SprawdĽ zawratość katalogu mod/glossary/formats .... Powinny tam być ponumerowane pliki odpowiadające dostępnym formatom słownika.
  2. Skopiuj jeden z tych plików i nadaj jemu nową nazwę tj. numer N (zwróć uwagę, że 0 i 1 są zarezerwowane).
  3. Dokonaj edycji tego pliku w/g własnego uznania (musisz jednak trochę znać PHP).
  4. Następnie, dopisz w każdym pakiecie językowym jakiego używasz displayformatN, i nadaj mu krótką ale logiczną nazwę.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English