Do którego słownika importujemy pojęcia?

Definicje możesz zaimportować do następujących słowników:

  • Aktualnie otwarty słownik: Nowe definicje zostaną dołączone do danego słownika.
  • Nowy słownik: Nowy słownik zostanie utworzony w oparciu o plik XML i importowane pojęcia.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English