Opis

W tym polu możesz opisać cel danego słownika pojęć oraz podać instrukcje i dodatkowe informacje dotyczące słownika.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English