Małe i duże litery a łączenie pojęć

Ten parametr defniuje czy pojęcie do którego się odwołujemy musi zaczynać się z dużej lub małej litery, aby automatyczne łączenie pojęć było możliwe. Chodzi o to czy musi być zgodność z pomiędzy pierwszą literą danego terminu w tekście i słowniku.

Dla przykładu, jeśli włączymy tą funkcję, wówczas termin "html" w tekście NIE zostanie automatycznie polączony z terminem "HTML" w słowniku.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English