Załączniki

Możesz załączyć jeden plik do hasła w słowniku. Plik będzie przesłany na serwer i przechowywany razem z hasłem w słowniku

Plik może być dowolnego typu, najlepiej jednak żeby plik używał standardowego 3-literowego rozszerzenia. To ułatwi innym pobranie i oglądanie załącznika.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English