Obserwowanie forum

Jeżeli opcja obserwowania jest włączona, użytkownicy może obserwować przeczytane i nieprzeczytane wiadomości w forach i dyskusjach. Prowadzący może wymusić obserwowanie forum używający tego ustawienia.

Tam są trzy możliwe opcje do ustawienia:

  • Nieobowiązujący [domyślny ]: studenci mogą włączać i wyłączać obserwowanie forum.
  • Włączony: Obserwowanie forum jest zawsze włączone.
  • Wyłączone: Obserwowanie forum jest zawsze wyłączone.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English