Import z pliku CSV

CSV oznacza Wartości Odseparowane Przecinkiem i jest typowym formatem zmienności tekstu.

Spodziewany format pliku jest równym tekstem z listą nazw jako pierwszy rekord. Dane następujące to, jeden rekord na 1 linię.

Pole separatora domyślnego przecinek i pole załącznika domyślnego nie są ustawiane domyślnie (pole domyślne umieszcza znaki tak że każde pole otacza jeden rekord).

Rekordy powinny być odseparowane nowymi liniami (przeważnie poprzez naciśnięcie klawisza return lub enter w edytorze tekstu). Tabele mogą być wykonywane poprzez zaznaczenie \t i nową linię poprzez \n.

Plik przykładowy:

  nazwa, wysykość, szerokość
  Kai,180cm,80kg
  Kim,170cm,60kg
  Koo,190cm,20kg

Uwaga: wszystkie typy pól mogą nie być wspierane

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English