Powtórne przesyłanie rozwiązań

Ustawienie domyślne nie pozwala studentom na powtórne przesyłanie rozwiązania po wystawieniu oceny przez prowadzącego

Jeżeli włączysz tę opcje, studenci będą mogli ponownie przesyłać rozwiązania, do Twojej oceny, po tym jak już wystawisz ocenę za dane zadanie. Może to być przydatne jeżeli zamierzasz zachęcić studentów do lepszej pracy poprzez powtarzanie zadania aż do skutku.

Opcja ta oczywiście nie dotyczy zadań wykonywanych w trybie off-line.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English