Rodzaj zadania

Istnieją różne rodzaje zadań

Działania wykonywane w trybie off-line - opcja ta jest przydatna w przypadku zadań wykonywanych poza platformą Moodle. Studenci widzą opis zadania ale nie mogą przesłać plików ani wykonać innych czynności. Prowadzący mogą jednak wystawić oceny studentom, którzy otrzymają powiadomienie o wystawionej ocenie.

Wymagane przesłanie jednego pliku - ten rodzaj zadania umożliwia wszystkim studentom przesłanie pojedynczego pliku dowolnego typu. Może to być dokument Word, plik graficzny, skompresowana witryna WWW lub dowolny inny plik, który mają polecenie przysłać. Prowadzący mogą oceniać przesłane zadania w trybie on-line.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English