Dostępne ankiety

Obecnie Moodle oferuje tylko określone typy ankiet (następne wersje umożliwią tworzenie własnych).

Ankiety dostępne na platformie wybrano ze względu na ich szczególną przydatność w ocenianiu tych środowisk uczenia się on-line, w których stosuje się metodykę konstruktywistyczną. Służą one do identyfikacji trendów, które mogą pojawiać się wśród uczestników kursu. (zob. artykuł, w którym ankiety te zastosowano do szczegółowej analizy: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey) - Ankieta na temat konstruktywistycznego środowiska uczenia się on-line

  COLLES składa się z 24 krótkich stwierdzeń pogrupowanych w sześciu stopniowanych kategoriach, z których każde ułatwia nam zadanie kluczowego pytania na temat jakości środowiska uczenia się on-line:

  Związek W jakim stopniu uczenie się w trybie on-line ma związek z praktyką zawodową studentów?
  Refleksje Czy uczenie się w trybie on-line stymuluje studentów do krytycznego i refleksyjnego myślenia?
  Interakcja W jakim stopniu studenci wykorzystują tryb on-line do intensywnego i pouczającego dialogu?
  Wsparcie ze strony prowadzącego Jakie warunki do uczenia się on-line stwarzają studentom prowadzący?
  Wsparcie ze strony współuczestników Czy inni studenci udzielają delikatnego i motywującego wsparcia?
  Interpretacja Czy studenci i prowadzący rozumieją się w trybie on-line?

  U podstaw dynamicznego podejścia do procesu uczenia się leży nowa teoria poznania: konstruktywizm społeczny, który przedstawia uczącego się jako aktywnego konceptualizatora funkcjonującego w społecznie interaktywnym środowisku edukacyjnym. Konstruktywizm społeczny jest epistemologią, czyli sposobem poznania, w którym uczący się współpracują w sposób refleksyjny nad współtworzeniem nowych porozumień, szczególnie w kontekście wymiany pytań opartej na ich osobistym doświadczeniu.

  Najistotniejszym elementem tej współpracy jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych studentów czyli umiejętność angażowania się w otwarty krytyczny dyskurs zarówno z trenerem jak i ze współuczestnikami. Dyskurs ten charakteryzuje się empatycznym nastawieniem na tworzenie wzajemnego porozumienia oraz krytycznym podejściem do analizy podstawowych założeń.

  COLLES został stworzony po to, aby ułatwić Tobie monitorowanie zakresu wykorzystania interakcyjnych możliwości sieci World Wide Web do angażowania studentów w dynamiczne procesy uczenia się.

  Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony internetowej COLLES. Więcej informacji o COLLES i jej autorach można znaleĽć pod adresem: http://surveylearning.com/colles/)


ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey) - Ankieta na temat podejścia do procesów myślenia i uczenia się

  Teoria "sposobów poznania" mająca swe Ľródło w badaniach nad różnicami płci (Belenky et al., 1986) dostarcza nam narzędzia sondażowego do analizy jakości dyskursu w obrębie wspólnego środowiska.

  Ankieta na temat podejścia do procesów myślenia i uczenia się (ATTLS) jest instrumentem opracowanym przez Galotti et al. (1999) do pomiaru stopnia w jakim dana osoba posługuje się "poznaniem powiązanym" (CK - connected knower) lub "poznaniem odrębnym" (SK - separate knower).

  Dla osób uzyskujących więcej punktów CK, uczenie się jest bardziej przyjemne, osoby takie są często bardziej chętne do współpracy, są sympatyczniejsze i bardziej skłonne do wykorzystywania pomysłów innych. Osoby , które uzyskują więcej punktów SK przyjmują bardziej krytyczną i kłótliwą postawę w stosunku do uczenia się.

  Badania wykazują, że powyższe dwa style uczenia się są od siebie niezależne (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Ponadto stanowią tylko odzwierciedlenie podejścia do uczenia się, a nie zdolności do nauki lub też możliwości intelektualnych.

  Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

  Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

  Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English