Streszczenia tematu/tygodnia

Streszczenia mogą być krótkimi tekstami mającymi przygotować studentów do zajęć prowadzonych w ramach danego tematu (lub tygodnia)

Streszczenia powinny być stosunkowo krótkie, by nie zwiększać niepotrzebnie rozmiaru strony głównej kursu

Jeśli chcesz na wstępie przekazać więcej informacji, rozważ dodanie zasobu opisującego dany temat. Przykładowo pierwszą składową kursu może być strona zatytułowana Na temat tego tygodnia ...

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English