Skale

Prowadzący mogą tworzyć nowe, niestandardowe skale ocen, które mogą zostać następnie wykorzystane do wystawiania ocen w dowolnej składowej kursu.

Nazwa skali powinna być słowem lub zwrotem, który jasno określa skalę : będzie ona widoczna ma liście wyboru skali, a także na wrażliwych na kontekst przyciskach pomocy.

Sama skala jest określana za pomocą uporządkowanej liście wartości. Zacząć należy od najbardziej negatywnej, a skończyć na najbardziej pozytywnej wartości. Kolejne pozycje powinny być określane przecinkami. Przykładowo :

Niedostateczny, Dopuszczający, Dostateczny, Dobry, Bardzo Dobry, Celujący

Skala powinna zawierać również dokładny opis znaczenia poszczególnych ocen, a także sposobu jej użycia. Opis ten będzie dostępny na stronach pomocy zarówno dla prowadzących jak i studentów.

Dodatkowo może istnieć kilka skal 'Standardowych', określanych przez administratora. Będą one dostępne we wszystkich kursach w obrębie tego serwisu.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English