Zadawanie dobrych pytań

Dobrym sposobem na to, aby pomóc komuś przemyśleć dany temat jest zadawanie pytań. Odpowiednie pytanie może skutecznie pomóc przedstawić posiadaną wiedzę, ocenić posiadane koncepcje, a także stworzyć nowe.

Zadawanie pytań mających na celu pomóc innym w procesie uczenia się nosi nazwę Metody sokratycznej, od jej twórcy Sokratesa, który żył w starożytnej Grecji.

Metoda sokratyczna wymaga bardzo uważnego słuchania osoby pytanej aby móc dobrze ocenić jej wypowiedĽ i sformułować pytanie, które będzie pomocne, konstruktywne i niekonfrontacyjne.

Oto przykłady takich pytań:

Pytania wyjaśniające

 • Co masz na myśli mówiąc ______?
 • O co przede wszystkim Ci chodzi?
 • Jak _____ odnosi się do _____?
 • Czy mógłbyś to sformułować inaczej?
 • Czy dobrze Cię zrozumiałem: masz na myśli _____ czy też _____?
 • Jak to się odnosi do naszego problemu/dyskusji/sprawy?
 • Joasiu, czy mogłabyś swoimi słowami podsumować to co powiedział Ryszard? ... Ryszard, czy to miałeś na myśli?
 • Czy mógłbyś podać mi przykład?
 • Czy _____ byłoby dobrym tego przykładem?

Pytania sprawdzające założenia

 • Co zakładasz mówiąc to?
 • Co zakłada Joasia?
 • Co innego moglibyśmy założyć?
 • Wydaje się, że przyjmujesz, iż _____. Czy dobrze Cię rozumiem?
 • Całe Twoje rozumowanie opiera się na _____. Dlaczego oparłeś swoje rozumowanie na _____ zamiast na _____?
 • Wydaje się, że przyjmujesz, iż _____. Dlaczego uważasz to za oczywiste?
 • Czy zawsze tak jest? Jak myślisz o co chodzi w tym założeniu?
 • Dlaczego ktoś mógłby przyjąć takie założenie?

Pytania badające motywy i dowody

 • Czy mógłbyś wyjaśnić nam swoje motywy?
 • Jak to się odnosi do tego przypadku?
 • Czy jest powód aby wątpić w ten materiał dowodowy?
 • Kto jest w stanie stwierdzić, czy to prawda?
 • Jak odpowiedziałbyś komuś, kto mówi, że ____?
 • Czy ktoś jeszcze ma dowody na poparcie tej tezy?
 • Jakie rozumowanie doprowadziło Cię to takich wniosków?
 • Jak moglibyśmy się przekonać, że to jest prawda?

Pytania na temat poglądów lub punktu widzenia

 • Co sugerujesz mówiąc to?
 • Mówiąc _____, czy sugerujesz że _____?
 • Ale gdyby tak się stało, to jakie by były inne tego skutki? Dlaczego?
 • Jaki miałoby to skutek?
 • Czy tak stałoby się na pewno, czy tylko prawdopodobnie?
 • Jaka jest alternatywa?
 • Jeżeli faktem jest, że _____ oraz _____ to co jeszcze może być prawdą?
 • Jeśli założymy, że ____ jest etyczne, to co z _____?

Pytania badające implikacje i konsekwencje

 • Jak możemy to sprawdzić?
 • Co zakłada to pytanie?
 • Czy _____ sformułowałby to pytanie inaczej?
 • W jaki sposób ktoś mógłby rozwiązać tę kwestię?
 • Czy w ogóle jesteśmy w stanie znaleĽć odpowiedĽ na to pytanie?
 • Czy to pytanie jest jasne? Czy je rozumiemy?
 • Czy odpowiedzieć na to pytanie jest łatwo czy trudno? Dlaczego?
 • Czy wszyscy zgadzamy się, że tak powinno brzmieć pytanie?
 • Aby odpowiedzieć na to pytanie, na jakie inne pytania trzeba przedtem znaleĽć odpowiedĽ?
 • W jaki sposób _____ określiłby tę kwestię?
 • Dlaczego ta sprawa jest ważna?
 • Czy to pytanie jest najważniejsze, czy też istnieje jakieś pytanie ukryte?
 • Czy widzisz w jaki sposób to może się odnosić do ________?

Pytania opracowano na podstawie: Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Pisz uważnie Help with this

Czytaj uważnie Help with this

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English