Edycja języków

Edycja języków na tej stronie możliwa jest tylko w przypadku gdy istnieje możliwość edytowania plików przez proces serwera WWW.

Wewnątrz niektórych ciągów znaków pojawią się $a oraz $a->cośtam.

Są to zmienne, które będą zastąpione przez nazwy/nazwiska lub inne słowa podstawione przez Moodle.

W przypadku tylko jednej zmiennej, używana jest forma $a. W przypadku dwóch lub więcej zmiennych, każda z nich ma swoja nazwę.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English