Wymuś pracę w grupach

Wybór tego parametru oznacza, ze praca w grupach będzie zastosowana dla każdej aktywności w ramach danego kursu Odmienne ustawienia w ramach aktywności są ignorowane.

Jest to użyteczne gdy ktoś chciałby stworzyć kurs dla paru osobnych grup.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English