Rodzaje grup

Są trzy ustawienia dla grup:

  • brak grup
  • osobne grupy - każda grupa widzi tylko siebie, reszta jest niewidzialna
  • widoczne grupy - każda grupa pracuje w swoich ramach, ale widzi także inne grupy

Grupy można stworzyć na dwóch poziomach:

1. Poziom kursu
Jest to domyślne ustawienie dla wszystkich aktywności w ramach danego kursu

2. Poziom aktywności
Każda aktywność, która umożliwia grupową pracę pozwala określić tryb pracy w grupach. Jeśli kurs wymusza pracę w grupach wówczas ten parametr nie jest brany pod uwagę.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English