Data rozpoczęcia kursu

W tym miejscu określasz termin rozpoczęcia kursu (w swojej strefie czasowej).

Jeżeli stosujesz tygodniowy format kursu, ustawienie daty rozpoczęcia będzie miało wpływ na sposób wyświetlania poszczególnych tygodni. Pierwszy tydzień rozpocznie się w dniu określonym tutaj.

Ustawienie to nie będzie miało wpływu na kursy stosujące format towarzyski lub tematyczny.

Wpłynie ono jednak na wyświetlanie logów, które przyjmują podaną tu datę jako najwcześniejszą możliwą do wyświetlenia.

Zasadniczo, jeżeli Twój kurs ma faktyczną datę rozpoczęcia, warto ją tutaj wprowadzić bez względu na to jaki format kursu stosujesz.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English