Aktualności kursu

Specjalne forum "Aktualności" pojawia się w kursach o formacie tygodniowym lub tematycznym. Jest to dobre miejsce do umieszczania wiadomości przeznaczonych dla wszystkich studentów. (W ustawieniu domyślnym wszyscy studenci są zapisani na to forum i otrzymują Twoje wiadomości pocztą elektroniczną.)

Funkcja ta określa ile ostatnich pozycji wyświetlanych jest na stronie głównej Twojego kursu, w ramce najświeższe wiadomości w prawym górnym narożniku ekranu.

Ustawienie tej funkcji na "0 aktualności" sprawi, że ramka najświeższe wiadomości w ogóle się nie pojawi.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English