Formaty kursów w Moodle

Format tygodniowy

    Kurs zorganizowany jest w cyklu tygodniowym z dokładnie określoną datą rozpoczęcia i zakończenia. Każdy tydzień składa się z pewnej liczby składowych kursu. Niektóre z nich, takie jak dzienniki, mogą mieć czasowo ograniczone "okno dostępu", czyli okres trwający np. dwa tygodnie, po zakończeniu którego przestają być dostępne.

Format tematyczny

    Format ten jest bardzo zbliżony do formatu tygodniowego, z wyjątkiem tego, że kurs zamiast na tygodnie podzielony jest na tematy. Tematy nie mają żadnych ograniczeń czasowych i nie musisz podawać żadnych dat.

Format towarzyski

    Jest to format zorientowany na jedno główne forum - Forum towarzyskie - które wyświetlone jest na stronie głównej. Format ten jest przydatny w sytuacjach, w których forma działania nie jest sprecyzowana. Nie muszą być to nawet kursy, przykładowym zastosowaniem jest wydziałowa tablica ogłoszeń.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English